Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o terminach składania wniosków w wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy

  • świadczenia rodzinne od 01.08.2022 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2022 r.

 

Wyżej wymienione wnioski można również składać drogą elektroniczną od 01.07.2022 r.

 

Druki wniosków dotyczące powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

 

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.