Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu osobiście w godzinach pracy placówki, telefonicznie pod numerem telefonu 236616430  lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest od sierpnia 2024r do końca listopada 2024r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie wydawania żywności.

 

 

 

Program Opieka Wytchnieniowa Edycja 2024

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej     tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

W związku z zamiarem przystąpienia przez Gminę Joniec do w/w Programu prosimy osoby, które będą zainteresowane w 2024 roku powyższą formą wsparcia o dokonywanie zgłoszeń do dnia 10 listopada 2023 r. do godziny 15:00 osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu  lub telefonicznie pod numerem telefonu 23 6616430.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl  link do programu https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

POPŻ PODPROGRAM 2021 Plus – efekty

 

 

 

 

POPŻ PODPROGRAM 2021 Plus – efekty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu  gm. Joniec województwo mazowieckie przy współpracy  Bankiem Żywności w Ciechanowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj – wrzesień 2023.

Wydanie żywności  było jedno w miesiącu lipcu 2023 roku.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • owocowe (powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka wieprzowa mielona),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 142 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Joniec .

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 1,888 ton żywności;

w 142  paczkach żywnościowych;