Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

INFORMACJA KRUS

          

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO !

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Wielu rolników nie zauważa lub lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny i strata dla gospodarstwa. Używane do pracy maszyny i narzędzia nie zawsze są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony części ruchomych. Bardzo groźne w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy. Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy w celu poprawiania sznurka, pchnięcia wciąganej słomy lub siana prowadzi do pochwycenia kończyny i tułowia, co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny, a nawet śmiercią.

W czasie transportu płodów rolnych takich jak ziarno zbóż, słoma, siano, rolnicy narażeni są na urazy wskutek upadków ze środków transportowych, uderzenia, przygniecenia przez ciężkie przedmioty takie jak elementy przyczep, podajników, ładowaczy oraz spadające z wysokości bele słomy i siana.

Czytaj więcej: INFORMACJA KRUS

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Okres świadczeniowy 2015/2016 - Od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 września 2016r.

 

Wnioski będą przyjmowane OD DNIA 1 SIERPNIA 2015R.  W przypadku gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. W przypadku gdy wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi

do dnia 30 listopada.

 

(art. 20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 j.t., z późn. zm.)

WYJAZD DO WARSZAWSKIEGO ZOO

 

 

 

Wyjazd do zoo już za nami.

Trzydzieścioro sześcioro dzieci z gminy Nowe Miasto i Joniec spędziło cały dzień na zwiedzaniu warszawskiego zoo. Poznały przeróżne gatunki zwierząt, były z wizytą w małpiarni, ptaszarni, odwiedziły również lwa, słonie, żyrafy, goryle, obserwowały karmienie nosorożców. Panie przewodniczki opowiedziały i pokazały dzieciom węże i jaszczurki a dzieci bez strachu dotykały je i głaskały. Jednak najbardziej dzieciom podobała się podróż na wyspę Madagaskar, na której mieszkały przeurocze i bardzo przyjazne lemury. Maluchy zafascynowane były nowo poznanymi przyjaciółmi. Ochoczo karmiły zwierzaki winogronami, rodzynkami i innymi owocami. W przerwie podczas zwiedzania i zapoznawania się z mieszkańcami zoo dzieci zjadły smaczny obiad na terenie obiektu. Podczas wycieczki była również chwila na zabawę na miejscowym placu zabaw. Na koniec wizyty podjechała po wszystkich baśniowa kolejka, która dowiozła dzieci i opiekunów do autokaru.

 

Wyjazd zorganizowany został we współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Nowym Mieście i w Jońcu z Fundacją "PANDA".

 

                                                                                                   

    

 

 

 

Informacja

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu realizować będzie cykliczne działania informacyjno-edukacyjne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu objął wsparciem żywnościowym 69 osób. Obok dystrybucji paczek, systematycznie informowaliśmy mieszkańców o miejscach gdzie realizowane są działania EFS

KOLONIE 2015

 

Tuż po zakończeniu roku szkolnego tj. 29 czerwca – 9-cioro  dzieci z naszej gminy wyjechało na kolonie letnie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku w Warszawie. Kolonie sfinansowane zostały z budżetu Gminy Joniec ze środków pochodzących z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W koloniach uczestniczyło również 7 dzieci rolników z terenu gminy Joniec. Ich wyjazd w części finansowany był przez KRUS.

 Dzieci wyjechały do Ośrodka w Zakopanem, gdzie zapewnione miały wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej jak i pielęgniarską jak również szereg atrakcji i emocji, które towarzyszyły im przez cały wyjazd. W programie kolonii znalazły się takie pozycje jak m.in. zwiedzanie ciekawych miejsc – skocznie narciarskie, Krupówki, Gubałówka, Tatrzański Park Narodowy, Sanktuarium Papieskie na Krzeptówkach, Morskie Oko, dyskoteka, ognisko, konkurs piosenki, pokaz mody, gry i zabawy. Turnus trwał dwa tygodnie od 29.06 do 12.07. 

 

Sześcioro dzieci z naszej gminy wzięło również udział w I etapie programu profilaktyczno-terapeutycznym „Pogodne Lato”, którego realizatorem była Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Podopieczni wyjechali na dwa tygodnie ( 08.07. – 22.07 ) do miejscowości Gorzewo w gminie Gostynin. Kolonie sfinansowane były przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.