Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

KOLONIE 2015

 

Tuż po zakończeniu roku szkolnego tj. 29 czerwca – 9-cioro  dzieci z naszej gminy wyjechało na kolonie letnie organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym Wieku w Warszawie. Kolonie sfinansowane zostały z budżetu Gminy Joniec ze środków pochodzących z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W koloniach uczestniczyło również 7 dzieci rolników z terenu gminy Joniec. Ich wyjazd w części finansowany był przez KRUS.

 Dzieci wyjechały do Ośrodka w Zakopanem, gdzie zapewnione miały wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej jak i pielęgniarską jak również szereg atrakcji i emocji, które towarzyszyły im przez cały wyjazd. W programie kolonii znalazły się takie pozycje jak m.in. zwiedzanie ciekawych miejsc – skocznie narciarskie, Krupówki, Gubałówka, Tatrzański Park Narodowy, Sanktuarium Papieskie na Krzeptówkach, Morskie Oko, dyskoteka, ognisko, konkurs piosenki, pokaz mody, gry i zabawy. Turnus trwał dwa tygodnie od 29.06 do 12.07. 

 

Sześcioro dzieci z naszej gminy wzięło również udział w I etapie programu profilaktyczno-terapeutycznym „Pogodne Lato”, którego realizatorem była Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Podopieczni wyjechali na dwa tygodnie ( 08.07. – 22.07 ) do miejscowości Gorzewo w gminie Gostynin. Kolonie sfinansowane były przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Odzież używana

Informujemy mieszkańców Gminy Joniec, posiadających zbędne rzeczy w dobrym stanie umożliwiającym ich dalsze użytkowanie o możliwości przekazania ich na rzecz potrzebujących.

 

Potrzebne rzeczy:

 

  • sprzęt RTV, AGD
  • meble kuchenne i pokojowe
  • firany, zasłony
  • pościel, koce
  • ubrania, obuwie
  • zabawki

 

Wszystkie osoby, które chcą przekazać w/w przedmioty na rzecz naszych podopiecznych proszone są o zgłaszanie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub o kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS pod numerem tel. (23) 661 64 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

 

Za okazaną pomoc, w imieniu potrzebujących, wszystkim dotychczasowym darczyńcom serdecznie dziękujemy.

ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu ogłasza zapytanie o cenę z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

„Usługa Cateringowa – Obiady dla dzieci z Zespołu Szkół w Jońcu oraz ze Szkoły Podstawowej w Królewie.

 

1. Szczegółowy opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa-tzn. wykonanie i dowóz obiadów dla około 40 dzieci , dożywianych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

 

- obiad jednodaniowy – drugie danie, do Szkoły w Jońcu oraz w Królewie.

 

- dostarczenie własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu

 

- w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych.

 

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE  I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Informacja nt. składania wniosków na dożywianie dzieci w szkole

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o konieczności składania wniosków na dożywianie dzieci w szkole na okres wrzesień-grudzień 2014r.

 

Kryterium dochodowe – 684,00zł na osobę w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane winny przedłożyć następujący komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

• decyzja oraz odcinek renty lub emerytury

• decyzja o zasiłku rodzinnym, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego

• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej

• dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS) lub osób prowadzących działalność gospodarczą

• zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Informacja GOPS

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu

 

Fundusz alimentacyjny

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. można składać od dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

Świadczenia rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy tj. od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. są przyjmowane od dnia 1 września 2014r.

 

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń, a także druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków rodzinnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jońcu w godzinach 7.30-15.00 lub pod numerem tel. (23) 66 16 430.