Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Rekrutacja do projektu osób z niepełnosprawnością

Fundacja Edukacji Nowoczesnej prowadzi rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością "Bliżej rynku pracy", współfinansowany przez PFRON. Do projektu zaprasza się dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

 

W ramach projektu oferuje się:

specjalistyczne doradztwo zawodowe

warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej

trening pracy

staże zawodowe

szkolenia zawodowe

 

Zapewniane będą ponadto:

stypendia stażowe

wyżywienie podczas zajęć grupowych

materiały szkoleniowe

 

Poniżej podajemy link do ogłoszenia:

http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Bank Żywności z Ciechanowa z wizytą w Jońcu

W ubiegłą sobotę tj. 10 grudnia 2016 r w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyły się warsztaty kulinarne dla młodzieży "Gotujemy, nie marnujemy" zorganizowane przez Bank Żywności w Ciechanowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jońcu. Młodzież uczestnicząca w warsztatach uczyła się piec ciasteczka owsiane, przygotowywać trzy rodzaje past do kanapek, sałatkę owocową oraz naleśniki z nadzieniem jabłkowym i twarożkiem imbirowym. W warsztatach kulinarnych wzięło udział dziewięcioro uczestników.

Młodzieży bardzo podobały się zajęcia na warsztatach kulinarnych. Najbardziej smakowały im ciasteczka owsiane. Zobowiązali się, że samodzielnie będą wykonywać ciasteczka w domu na święta Bożego Narodzenia.

Po zajęciach dziewczęta pytały czy za tydzień też odbędą się warsztaty?

Mamy wspólne plany z Bankiem żywności aby zorganizować warsztaty w marcu, na wiosnę!

 

 

Program Operacyjny - Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016


 

 

 

 

 

 

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od września 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Od września 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej kwalifikują się wg Wytycznych MRPiPS*, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca czerwca 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, fasolę białą, filet z makreli w oleju, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały i olej rzepakowy.  

Prócz wsparcia żywnościowego, GOPS w Jońcu, realizować będzie cykliczne działania:

1. Zajęcia aktywizacyjne

2. Wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej

3. Działania mające na celu włączenie społeczne odbiorców pomocy żywnościowej

4. Podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego w 2015 roku GOPS w Jońcu objęła wsparciem żywnościowym 176 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach GOPS w Jońcu zgodnie ze statutem.

 

Wnioski na okres zasiłkowy 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane:

  • od 1 sierpnia 2016 roku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • od 1 września 2016 roku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.