Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Bezpłatna aplikacja dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi

 

 

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością zawiadamiam, że Fundacja na rzecz standardów opieki w chorobach otępiennych Wyspy Pamięci opracowała, w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025, edycja 2021 opracowała aplikację mobilną dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi "Opiekun szyty na miarę zawsze pod ręką". Aplikacja jest dostępna do powszechnego i bezpłatnego użytku pod adresem https://opiekawdemencji.pl/ lub https://wyspypamieci.com.pl/aplikacja-mobilna-2/. Aplikacja nie wymaga rejestracji. Będziemy wdzięczni za udostępnianie informacji potrzebującym.

 

Jednocześnie pragnę zwrócić Państwa uwagę na dwa opracowania Fundacji Wyspy Pamięci:

  1. Książeczki dla dzieci, które wspierają Rodziców w tłumaczeniu najmłodszym członkom rodziny problemów typowych w chorobach otępiennych i wspierają naturalną otwartość dzieci na to co nowe, inne. O książeczkach można przeczytać więcej tutaj: https://wrotapamieci.pl/szu-na-tropie-pamieci/. Również na tej stronie można je nabyć.
  2. Gra dla rodzin, w których jest osoba z chorobą otępienną - uczy komunikacji i pozwala zorientować się w deficytach poznawczych chorego członka rodziny. O grze można przeczytać więcej tutaj: https://wrotapamieci.pl/

 

Zachęcamy serdecznie do wspierania aktywności Rodzin, w których wystąpiła choroba otępienna.

 

Pozdrawiam serdecznie

Marzena Wójcicka

Fundacja Wyspy Pamięci

https://wyspypamieci.com.pl

https://www.facebook.com/wyspypamieci

 

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

 

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne i bezpieczne warunki pobytu. Wojewoda Mazowiecki apeluje o to, aby decyzja o zamieszkaniu w placówce stacjonarnej była zawsze podejmowana z pełną odpowiedzialnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wybrana placówka działała na podstawie zezwolenia Wojewody. Zachęcamy do zapoznania się z filmem informacyjnym dotyczącym bezpiecznego wyboru placówki opieki całodobowej przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej działalność gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie zezwolenia Wojewody, działa 140 placówek, które są wpisane do rejestru, spełniają standardy określone w przepisach prawa i podlegają kontroli.

- Niestety na rynku usług opiekuńczych funkcjonują także placówki, które działają bez wymaganego prawem zezwolenia. Właśnie na nie chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Bardzo często placówki te funkcjonują w budynkach, które nie są przystosowane do świadczenia całodobowo usług opiekuńczych, występują w nich bariery architektoniczne. Z uwagi na niski koszt pobytu, oferują usługi na minimalnym poziomie, nie gwarantują odpowiedniej kadry, tym samym nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom – apeluje Wojewoda Mazowiecki.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewniają również domy pomocy społecznej, których na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 106.

Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych, na których można znaleźć rejestry stacjonarnych form pobytu:

Rejestr domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejest-domow-pomocy-spolecznej

Rejestr placówek  zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

Jeśli masz podejrzenia, że personel nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi, reaguj!

  1. Zgłoś podejrzenia do kierownika placówki

W momencie, w którym podejrzewasz, że członek twojej rodziny jest źle traktowany przez pracownika placówki, a jego przełożony o tym nie wie, rozpocznij od rozmowy z  kierownictwem placówki.

  1. Poinformuj gminę

W momencie, w którym problem został zbagatelizowany, zgłoś sprawę do organu prowadzącego – gminy lub powiatu. Warto złożyć zawiadomienie na piśmie. Do organu prowadzącego można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące także warunków życia w placówce.

  1. Zadzwoń, napisz, idź do urzędu wojewódzkiego

W razie jakichkolwiek podejrzeń do niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, można zgłosić swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego.

  1. Skontaktuj się z odpowiednim wydziałem

Szybka informacja w takich sprawach, przekazana do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy. Wojewoda ma możliwość kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób w nich przebywających.

  1. Powiadom policję

W momencie, w którym doszło do przemocy, należy zadzwonić na policję. W sprawach karnych sprawą zajmie się także prokuratura.

Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki można uzyskać w:

- ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej

- Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kierując mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerami telefonów: 22 695 71 00, 22 695 71 42, 22 695 71 75, 22 695 71 37, 22 695 71 30.

Poniżej prezentujemy film informacyjny dotyczący bezpiecznego wyboru placówki opieki całodobowej przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Wideo

https://youtu.be/HKTEOvksSoI

Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

 

Szanowni Rodzice dzieci w wieku żłobkowym,

z Nowym Rokiem 2022 rodzicom będzie przysługiwać dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w maksymalnej kwocie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc.

Ustalenie prawa do dofinansowania oraz jego wypłata nastąpi na wniosek rodzica.
O dofinansowanie rodzic może wystąpić najwcześniej 1 kwietnia 2022 r. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania składa się wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie przekazane zostanie bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Niezależnie od dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, corocznie z budżetu Miasta Kwidzyna  udzielana jest dotacja na każde dziecko będące pod opieką żłobka w wysokości 350 zł miesięcznie lub pod opieką opiekuna dziennego w wysokości 250 zł miesięcznie. Warunkiem przekazania dotacji na dziecko jest sprawowanie opieki przez instytucję wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych lub w Wykazie Opiekunów.