Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXED.PL

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Od 25 listopada 2021 r. fundacja SEXED.PL realizuje kampanię przeciwko przemocy i uruchomiła antyprzemocowy telefon zaufania, pod którym osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc. 

 

Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXED.PL to numer telefonu 720 720 020 przeznaczony dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach. Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy. 

 

Antyprzemocowa linia pomocy SEXED.PL działa od pon do pt w godzinach 16:00– 20:00. Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Ania Ciucias. Pomocy udziela zespół psychologów_żek: specjalistów_tek z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Antyprzemocową linię pomocy SEXED.PL promujemy w internecie na naszych kanałach oraz w kinach poprzez spoty filmowe. W filmy zaangażowali się  znakomici aktorzy, tacy jak: Tomek Włosok, Jakub Gierszał, Julia Wieniawa, Marta Nieradkiewicz czy Masza Wągrocka. 

 

Spoty antyprzemocowej Linii Pomocy SEXED.PL mogą Państwo obejrzeć pod tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=WjPPLCkTjFA

https://www.youtube.com/watch?v=yTiV3LpPA9Q

https://www.youtube.com/watch?v=4M6Ogjs5G30

 

 

DODATEK OSŁONOWY

 

 

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz.1 ze zmianami ) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wyżej wymienione zadanie jest realizowane przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożyły wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie             do  2 grudnia 2022r.

Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dodatku

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Wolontariusz potrzebny od zaraz

 

 

Wolontariat

Jesteś gotowy/a pomóc innym? A może potrzebujesz pomocy wolontariusza? Zgłoś się do nas!

Jeżeli jesteś osobą empatyczną, pełną energii do działania, odpowiedzialną i chcesz podzielić się swoim czasem i potencjałem z potrzebującymi wsparcia, to czekamy właśnie na Ciebie! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu poszukuje wolontariuszy, którzy są chętni wesprzeć mieszkańców Gminy Joniec. Poszukujemy osób gotowych do współpracy, podjęcia dobrowolnych i bezpłatnych działań na rzecz osób potrzebujących, zgodnie z własnymi możliwościami i kompetencjami.

Poszukujemy wolontariuszy w zakresie:

- pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, pomoc rodzinom/ osobom w kwarantannie ( udzielenie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i przeciwdziałaniu osamotnieniu poprzez m.in. rozmowę, wspólne spędzanie czasu, dostarczanie książek z biblioteki, czytanie książek/prasy, pomoc w zakupach, odbieraniu poczty, wyprowadzaniu psów itp.)

- wsparcie działań  GOPS ( wsparcie  w organizowaniu imprez, wydarzeń, wydawania żywności itp.)

- inne formy  (w zależności od  potrzeb oraz kreatywności wolontariuszy)

- Możesz również pomóc w formie przekazania zbędnych Tobie, a dobrych i niezniszczonych rzeczy (meble, sprzęt itp.) lub zgłosić potrzebę w tym zakresie.

 A może potrzebujesz pomocy, bądź znasz osoby, które potrzebują wsparcia? Zgłoś się do tut. Ośrodka, postaramy się pomóc. 

Osoby chętne do pomocy oraz potrzebujące wsparcia zachęcamy do kontaktu poprzez zgłoszenie w formie telefonicznej lub e-mail

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu tel. 236616430 email ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WOLONTARIAT

Czym jest wolontariat?

Poprzez wolontariat rozumie się bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka. Charakter działalności woluntarystycznej zależy od potrzeb osoby/ środowiska/społeczeństwa oraz możliwości osoby świadczącej pomoc. Wolontariusz podejmuje działania dobrowolnie, nie oczekując w zamian wynagrodzenia ani innych korzyści materialnych. Mimo nieotrzymywania wynagrodzenia wolontariusze zyskują wiele cennych dla nich korzyści. Wolontariat jest pomocą wykraczającą poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie.

Korzyści z bycia wolontariuszem.

Wolontariusz czerpie satysfakcję, radość z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dzięki pomocy innym wolontariusz może spełniać swoje aspiracje oraz oderwać się od codziennych obowiązków, osiągać rozwój osobisty, nabierać doświadczenia zawodowego, zwiększyć poczucie sprawstwa i bycia potrzebnym oraz poczucia własnej wartości. Podczas podejmowanych działań wolontariusz zyskuje nowe kontakty społeczne, może wykazać się osiągnięciami, co korzystnie wpłynie podczas poszukiwania zatrudnienia, szczególnie jeżeli zamierza podjąć pracę w pokrewnym zawodzie.

 

Udział GOPS w Jońcu w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

 

 

INFORMACJA

dotyczy udziału w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

            (usługa opieki na odległość – opaska bezpieczeństwa)

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jońcu planuje przystąpić do realizacji Modułu II tego Programu, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. "opieki na odległość".

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. "opasek bezpieczeństwa" wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

"Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w Programie do 21 lutego 2022 r.

KONTAKT:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon : 236616430