Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Sprawdź czy jesteś osobą uzależnioną

Powstrzymaj pijanego kierowcę

 

powstrzymaj pijanego kierowcę

 

Jak powstrzymać pijanego kierowcę?

 

 

Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętaj, że stanowi on śmiertelne zagrożenie. Powstrzymanie nietrzeźwego kierującego to absolutna konieczność – w przeciwnym razie może dojść do tragedii. Sprawdź, jaka powinna być Twoja reakcja.

 

 

Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek zauważysz dziwne zachowanie kierowcy na drodze, które może świadczyć o tym, że jest on pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, niezwłocznie powiadom policję. Zadzwoń pod numer 112. Podczas rozmowy określ miejsce, w którym się znajdujesz i powiedz, jakie zachowania kierowcy wzbudzają Twój niepokój. Opisz jego samochód (numery rejestracyjne, marka, kolor).

 

Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję policji lub zastanów się, czy jesteś w stanie samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając przy tym o swoim bezpieczeństwie. Możesz skonsultować swój plan działania telefonicznie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej odległości za samochodem kierowanym przez nietrzeźwego, informując na bieżąco o trasie, którą pokonujesz.

 

Nigdy nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie. Powstrzymaj się od podejmowania na własną rękę pościgów za pijanym kierowcą czy zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwagę, że osoby pod wpływem alkoholu mogą być agresywne i stwarzać zagrożenie. Zawsze rozsądnie oceniaj sytuację, w jakiej się znajdujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj z bezpośredniej interwencji, jeśli nietrzeźwy kierowca jest silniejszy fizycznie, rozdrażniony i pobudzony.

 

Przykładowy Filmik, jak zareagować?

 

Powstrzymaj pijanego kierowcę

 

 

Możesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli masz przekonanie, że jego opór nie będzie duży lub będziesz w stanie bez trudu go przełamać (np. jeśli kierowca jest tak pijany, że ledwo trzyma się na nogach lub posiadasz znaczącą fizyczną przewagę). Zawsze warto poprosić drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji. Wspólnie poczekajcie na przyjazd policji.

 

Jeśli kierowca, który wyraźnie jest pijany, zatrzyma się (np. na światłach czy na poboczu), możesz zareagować, korzystając z prawa do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku. W ramach tzw. zatrzymania obywatelskiego możesz otworzyć drzwi samochodu pijanego kierowcy i wyciągnąć kluczyki, uniemożliwiając mu w ten sposób dalszą jazdę. Bądź stanowczy – wyraź swój sprzeciw wobec jazdy pod wpływem alkoholu, uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. Możesz odwołać się do prawa i surowych kar za prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz do emocji, wskazując na możliwość spowodowania tragedii na drodze. Następnie poczekaj na przyjazd policji.

 

Zawsze reaguj, gdy widzisz, że ktoś chce prowadzić samochód po alkoholu! – filmik

 

 

Prawo wobec pijanego kierowcy

 

Czy wiesz, jak wiele ryzykuje kierowca, który prowadzi po alkoholu? Oprócz tego, że naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo siebie, pasażerów i innych użytkowników ruchu drogowego, grożą mu poważne problemy z prawem. Kary dla pijanych kierowców w Polsce są surowe.

 

Kierowca z zawartością alkoholu w organizmie, która wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila (albo zawartością alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) , popełnia wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń.  Grozi mu kara grzywny do 5000 zł,  a nawet kara aresztu (do 30 dni) oraz zakaz prowadzenia pojazdów . Warto wyjaśnić, że sformułowanie „prowadzi do” dotyczy przypadku, w którym kierujący pił alkohol na krótko przed tym, jak usiadł za kierownicą (wypita substancja nie zdążyła jeszcze w całości przeniknąć do krwioobiegu).

 

Kierowca prowadzący w stanie nietrzeźwości – gdy zawartość alkoholu przekracza lub prowadzi do 0,5 promila – podlega karze na podstawie art. 178a kodeksu karnego. Grozi mu wysoka grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2 oraz utrata uprawnień na czas od roku do 10 lat.

 

Recydywiści mogą otrzymać wyrok do 5 lat pozbawienia wolności, a sprawcy wypadków, których następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób – do 12 lat pozbawienia wolności. Jeżeli pijany kierowca powoduje katastrofę w ruchu lądowym, w wyniku której giną ludzie, grozi mu nawet 15 lat więzienia!

 

Jeśli następstwem wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze. Zasada ta obowiązuje także wówczas, gdy sprawca przestępstwa zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

W więzieniu – filmik

 

 

Prawo wobec świadków

 

Jeśli jesteś świadkiem przestępstwa, reaguj! Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”.

 

Ta ogólna zasada dotyczy także sytuacji, kiedy w Twojej obecności ktoś prowadzi lub zamierza prowadzić samochód po spożyciu alkoholu.

 

Najprostszą formą zawiadomienia o przestępstwie jest telefon pod numer alarmowy 112. Informując Policję o pijanym kierowcy, spełniasz swój społeczny obowiązek. Być może dzięki temu zapobiegniesz kolejnej tragedii powodowanej przez nietrzeźwych kierowców.

 

Można powiedzieć, że kiedy akceptujesz prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu (np. świadomie zostajesz pasażerem pijanego kierowcy), godzisz się na przestępstwo. Polskie prawo nie przewiduje współodpowiedzialności karnej pasażerów w takich okolicznościach. Jak wskazują jednak eksperci, istnieją sytuacje, w których teoretycznie jest to możliwe.

 

Prawnicy zwracają uwagę, że jeśli ktoś świadomie nakłania osobę nietrzeźwą do tego, by wsiadła za kierownicę (np. użycza jej samochodu i poleca zawieźć się w dane miejsce), może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu pomocnictwa lub podżegania do przestępstwa. Zgodnie z art. 19 Kodeksu karnego, sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo danego przestępstwa. Za podżeganie do przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

 

Zatrzymanie obywatelskie

 

Polskie prawo daje każdemu z nas możliwość ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.

 

O tak zwanym zatrzymaniu obywatelskim mówi art. 243 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości”. W § 2 doprecyzowano, że osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

 

Przykładem okoliczności, w których możemy ująć sprawcę przestępstwa, jest sytuacja, gdy widzimy kierowcę pod wyraźnym wpływem alkoholu. Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jest bowiem przestępstwem podlegającym karze na podstawie art. 178a kodeksu karnego. Możemy ująć pijanego kierowcę i jak najszybciej oddać go w ręce Policji, korzystając z prawa do zatrzymania obywatelskiego.

 

– Nie jest to prawny obowiązek, ale uprawnienie, które posiada każdy obywatel

 

Po pierwsze należy zadzwonić pod numer 112 i poinformować Policję o uzasadnionym podejrzeniu, że ktoś jedzie pod wpływem alkoholu, np. jedzie „wężykiem”. W miarę możliwości jak najszybciej wyślemy tam patrol, by tę osobę zatrzymać.

 

W sytuacji, gdy czujemy, że mamy fizyczną przewagę nad pijanym kierowcą i nie zagraża on naszemu bezpieczeństwu, możemy podjąć interwencję, wyprzedzając przyjazd Policji. Przykładem takiej interwencji jest wykorzystanie momentu, gdy samochód z pijanym kierowcą zatrzymuje się na światłach. Można wówczas spróbować wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając nietrzeźwemu dalszą jazdę. Od razu należy zadzwonić pod numer 112 i poinformować Policję o zdarzeniu.

 

Podczas interwencji i oczekiwania na przyjazd patrolu warto skorzystać ze wsparcia innych uczestników ruchu drogowego. Podejmując interwencję wobec pijanego kierowcy, zawsze należy mieć na uwadze przede wszystkim własne bezpieczeństwo.

 

 

Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie.

Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze.

 

 

 

 

Ulotka pijany kierowca

 

Plakat do sklepów

Współuzależnienie

 

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na rzecz rodziny, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obsługi.

 

 

Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Osoba współuzależniona:

 

 • Przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej
 • Szuka usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzeczania problemowi
 • Ukrywa problem picia przed innymi
 • Przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.)
 • Przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia: kłamie, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.
 • Przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.

 

 

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne:

 

 

 • Zaburzenia psychosomatyczne:

 

- Nerwice

 

- Zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego)

 

- Zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne  oczekiwania)

 

 • Pustkę duchową i brak nadziei
 • Samotność
 • Poczucie niemożności rozstania się
 • Czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających)
 • Trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów
 • Wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.

 

 

 

Co należy robić, oto kilka zasadniczych wskazówek dla osób współuzależnionych:

 

 1. „Spojrzeć prawdzie w oczy”, tzn. przyznać, że w rodzinie istnieje problem alkoholowy.
 2. Zdobywać wiedzę o alkoholizmie- istnieje wiele książek na ten temat.
 3. Dążyć do pokonania własnych słabości, jak złość, litowanie się nad sobą, stany depresyjne- tego rodzaju reakcje niczemu dobremu nie służą. Ich pokonanie ma podstawowe znaczenie dla zwiększenia poczucia pewności siebie i poprawy samopoczucia członków rodziny.
 4. Nie pozwalać alkoholikowi na obwinianie siebie czy innych domowników.
 5. Nie posługiwać się karą, przekupstwem czy groźbą w celu zmuszenia alkoholika do porzucenia nałogu, gdyż prowadzi to do narodzenia się poczucia winy u osoby uzależnionej i pogłębienia nałogu.
 6. Nie ukrywać problemów spowodowanych przez alkoholizm, np. nie usprawiedliwiać nieobecności alkoholika w pracy, aby nie osłabić w nim woli uwolnienia się od nałogu.
 7. Nie należy niszczyć butelek z alkoholem- ten sposób przejęcia kontroli nad życiem alkoholika nie przynosi żadnych pozytywnych rezultatów, stanowi jedynie usprawiedliwienie dla rodziny, że „coś” robi na rzecz rozwiązania problemu.
 8. Nie należy pić alkoholu z osobą dotkniętą alkoholizmem- tego rodzaju zachowanie otoczenia tylko wzmacnia nawyk picia u alkoholika i może doprowadzić do uzależnienia innych członków rodziny.
 9. Nie przejmować obowiązków osoby uzależnionej, zarówno związanych z prowadzeniem domu, jak i pracą czy szkołą.
 10. Nie żądać i akceptować nierealnych obietnic, gdyż alkoholizm nie jest problemem siły woli. Wymuszając obietnice, które nie mogą być spełnione prowadzi się do kłamstw, a w efekcie do pogłębiania braku wzajemnego zaufania.

 

 

NALEŻY KORZYSTAĆ ZE WSZYSTKICH MOŻLIWYCH FORM POMOCY.

 

ALKOHOLIK I JEGO RODZINA POTRZEBUJĄ POMOCY

 

SPECJALISTÓW ORAZ NIEPIJĄCYCH ALKOHOLIKÓW.

Sprawdź czy jesteś osobą uzależnioną

 

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo i nikt nie może powiedzieć, że uzależnił się np. 17 stycznia  o 22-giej. Z powodu systemu mechanizmów obronnych pomniejszających i zniekształcających rozmiary problemu, sama osoba zainteresowana orientuje się dość późno, iż coś niepokojącego dzieje się w jej życiu. Kiedy pojawią się wyraźne objawy uzależnienia, na ogół choroba jest już rozwinięta. Jednak warto wiedzieć, iż są pewne sygnały rozwoju uzależnienia, które powinny zwrócić naszą uwagę. Pozwolą one w porę podjąć działania  zaradcze.

Poniższa lista zawiera szereg najczęściej powtarzających się sygnałów wskazujących na pojawienie się początków uzależnienia:

 

 • Gdy  człowiek zauważa,  że działanie alkoholu odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie i niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie czy pobudza do działania...
 • Gdy osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna poszukiwać, inicjować i organizować okazje do wypicia, pije łapczywie, jakby gasząc pragnienie, wyprzedza kolejki...
 • Gdy postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój gdy nie można się napić)...
 • Gdy powtarzają się przypadki upicia, osoba zagrożona pije alkohol pomimo zaleceń lekarskich, sugerujących konieczność powstrzymywania się od picia...
 • Gdy pojawia się duma z tego, że może wypić większą niż uprzednio ilość alkoholu (tzw. mocna głowa świadcząca o wzroście tolerancji na alkohol)...
 • Gdy pojawiają się incydenty  zapominania wydarzeń, które miały miejsce poprzedniego dnia podczas picia (tzw. palimpsesty alkoholowe, "urwane filmy", "przerwy w życiorysie")."Jak ja doszedłem do łóżka?", „O czym rozmawiałem z moim szefem godzinę wieczorem przez komórkę?"...
 • Gdy ktoś, kto uprzednio pił w sytuacjach towarzyskich, zaczyna pić w samotności i do tego w ukryciu...
 • Gdy powtarzają się przypadki prowadzenie samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu...
 • Gdy na uwagi o konieczności ograniczenia picia lub sytuacje utrudniające dostęp do alkoholu osoba zagrożona uzależnieniem reaguje agresją lub rozdrażnieniem i stara się unikać rozmów na temat swojego picia...
 • Gdy zaczynają się powtarzać wewnętrzne, nieudane próby ograniczenia picia lub przysięgi abstynencji po to, aby udowodnić sobie posiadanie kontroli nad piciem alkoholu...
 • Gdy powtarza się regularne wypijanie dużych dawek alkoholu zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, np. jednorazowo powyżej 100 gramów etanolu lub regularne codziennie spożywanie powyżej 20 gramów etanolu...
 • Gdy dzień zaczyna się od picia alkoholu (np. poranne piwo)...
 • Gdy używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie)...
 • Gdy rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane...

 

 

MOŻE TO OZNACZAĆ ŻE JESTEŚ UZALEŻNIONY - NIE CZEKAJ, IDŹ DO SPECJALISTY!!!

 

 

WYHAMUJ W PORĘ!!!

 

 

Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne - WYKONAJ TEST !!!