Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

Ogłoszenia

Szpital Nowowiejski w Warszawie prezentuje jednostki realizujące świadczenia w ramach umowy z NFZ dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu

 

 

ODZIAŁ XVIII TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 

Oddział całodobowy, koedukacyjny

Czas pobytu wynosi 56 dni (8 tygodni)

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie na leczenie odwykowe od lekarza psychiatry bądź lekarza pierwszego kontaktu (prosimy o zaznaczenie w rozpoznaniu: uzależnienie od alkoholu [F10.2])

Do Oddziału przyjmowane są tylko osoby trzeźwe

Warunkiem przyjęcia na leczenie jest przejście kwalifikacji lekarskiej, która odbywa się w każdy wtorek o godz. 9:00, po uzyskaniu pozytywnej opinii wyznaczany zostaje ostateczny termin przyjęcia do Oddziału

W czasie pobytu w Oddziale pacjenci biorą udział w indywidualnych i grupowych oddziaływaniach psycho-terapeutycznych

Oddział zapewnia całodobową opiekę medyczną, jednakże ze względu na program leczenia odwykowego, który wpisany jest w kontrakt z NFZ jako program terapeutyczny, lekarz w Oddziale zatrudniony jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 15:35

Przy przyjęciu do Oddziału zalecamy aby pacjent posiadał: wygodne ubranie codzienne i wierzchnie dostosowane do pory roku, tradycyjną piżamę, szlafrok, kapcie do chodzenia w Oddziale, klapki pod prysznic, ręcznik i przybory toaletowe, papier toaletowy i środki czystościowe umożliwiające przepranie bielizny, kubek i sztućce stołowe, długopisy i 3 zeszyty w kratkę po 60 kartek

 

 

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 

Poradnia działa w systemie ambulatoryjnym

Czynna jest w godzinach:

poniedziałek – czwartek 08:00 – 20:00

piątek 08:00 – 15:35

Realizujemy świadczenia w ramach umowy z NFZ dla osób uzależnionych od alkoholu, w których proponujemy:

- diagnozę i poradę lekarza psychiatry,

- sesje indywidualne i grupowe

- sesje psychoterapii rodzinnej

Realizujemy świadczenia w ramach umowy z NFZ dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz DDA, w których proponujemy:

- diagnozę i poradę lekarza psychiatry,

- sesje indywidualne i grupowe

- sesje psychoterapii rodzinnej

Do Poradni można zapisać się osobiście a także przez telefon w godzinach pracy sekretariatu (w celu rejestracji potrzebne są imię i nazwisko oraz PESEL)

Skierowanie wymagane jest wyłącznie dla osób współuzależnionych (zalecane jest zaznaczenie w rozpoznaniu: reakcja na stres [F43.2])

 

 

Dane do kontaktu:

ul. Kolska 2/4

01-045 Warszawa

Tel/Fax: (22) 838-93-60; (22) 838-91-36 (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:35)

 

Kampania „Wybieram pomoc”

 

Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana jest przede wszystkim do osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc jak również do świadków przemocy. Kampania realizowana jest od 1 marca 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz  w internecie.

 

Kampania ma na celu:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

 

Na stronie internetowej kampanii zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się m.in o:

  • rodzajach przemocy,
  • faktach o przemocy,
  • gdzie szukać przemocy.

 

Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl

Ogłoszenie o naborze patrnera

Ogłoszenie o naborze partnera

Gmina Joniec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, informuje, że dnia 17 marca 2017 roku na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) ogłasza otwarty nabór na partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu.

Ogłoszenie o naborze partnera

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 - Regulamin

 

Port Mazowsze - Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych

W dniu 1 lutego 2017 została otworzona Poradnia dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PORT Mazowsze. Poradnia powstała w odpowiedzi na potrzeby i problemy rodzin zastępczych spoza Warszawy oraz rodzin adopcyjnych z województwa mazowieckiego. Poradnia oferuje pomoc terapeutyczną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci w formie konsultacji, pracy grupowej, warsztatowej etc. Oferta jest całkowicie bezpłatna dla klientów.

 

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług poradni zaprasza się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego. Oferta poradni dostępna jest na stronie internetowej: http://towarzystwonaszdom.pl/portmazowsze/