Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

WARSZTATY Z BANKU ŻYWNOŚCI

 

 

W dniu 17 lutego 2020 roku w Remizie w Soboklęszczu odbyły się warsztaty kulinarne oraz warsztat dot. praw konsumenckich i ekonomii budżetu domowego.

Warsztaty zorganizował Bank Żywności w Ciechanowie przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu  w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 . W warsztatach uczestniczyło około 40 osób .