Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          w Jońcu

RODZINA 500+

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 r. poz. 2407), wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

 

Druki wniosków dot. powyższego świadczenia będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

 

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze